Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Πανελλήνιες 2014 : Ξαναβλέπεις το γραπτό σου έναντι ....

Πανελλήνιες 2014 : Ξαναβλέπεις το γραπτό σου έναντι ....

 Όσοι επιθυμούν μπορούν από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο τους. Μαζί με την αίτηση, όμως, πρέπει να υποβληθεί και το σχετικό παράβολο, το οποίο,  εκδίδεται με διπλότυπο είσπραξης από την αρμόδια ∆ΟΥ στον ΚΑΕ 3743, με ονομασία «παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων». Αν κάποιος υποψήφιος θέλει να δει μέχρι και τρία γραπτά του θα πληρώσει 50 ευρώ, ενώ αν θέλει να δει περισσότερα των τριών 80 ευρώ.